သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ်

  • ဆေးရုံ Nurse Call System တွင် China Wired Nursing Host

    ဆေးရုံ Nurse Call System တွင် China Wired Nursing Host

    ဟိသူနာပြုခေါ်စနစ်ဆေးရုံ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်ကို မြှင့်တင်ရန် အရန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။စနစ်သည် 24 နာရီအဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။၎င်းသည် နိမ့်ကျမှုနှုန်း၊ တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေး လိုအပ်သည်။အထူးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိဉာဏ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအင်တာကွန်စနစ်သည် ဆေးရုံအပေါ်အခြေခံပြီး လိုအပ်ချက်အရ ဆေးရုံတက်လူနာများနှင့် ရပ်ကွက်ရှိ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအကြား ဆက်သွယ်မှုကိုဖြေရှင်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။စနစ်တွင် host တစ်ခု၊ extension တစ်ခု၊ display screen၊ auxiliary computer နှင့် အချို့သော သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် optional အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

  • China Professional Manufacture Hospital Nurse Pager Calling System for Nurse Wireless Call Bell

    China Professional Manufacture Hospital Nurse Pager Calling System for Nurse Wireless Call Bell

    သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ်သည် ဆေးရုံ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်ကို မြှင့်တင်ရန် အရန်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။စနစ်သည် 24 နာရီအဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။၎င်းသည် နိမ့်ကျမှုနှုန်း၊ တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေး လိုအပ်သည်။အထူးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိဉာဏ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအင်တာကွန်စနစ်သည် ဆေးရုံအပေါ်အခြေခံပြီး လိုအပ်ချက်အရ ဆေးရုံတက်လူနာများနှင့် ရပ်ကွက်ရှိ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအကြား ဆက်သွယ်မှုကိုဖြေရှင်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။စနစ်တွင် host တစ်ခု၊ extension တစ်ခု၊ display screen၊ auxiliary computer နှင့် အချို့သော သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် optional အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။